Serveis

BERALMAR TECNOLOGIC compta amb un equip tècnic de gran experiència en els processos de cocció i assecat.

Estudi dels processos productius

Estudi dels processos productius

Estudiem aquests processos productius a fons mitjançant l’obtenció de dades reals, i així diagnosticar problemes i aportar solucions per a optimitzar el consum, qualitat i productivitat de cada procés de la fabricació de productes ceràmics.

Assessorament tecnològic i estudis de viabilitat tècnica

Assessorament tecnològic i estudis de viabilitat tècnica

Oferir assessorament tecnològic i estudis de viabilitat tècnica per als seus nous projectes productius.