Sistema de cocció MICROMATIC

Micromatic
Micromatic
Micromatic
Micromatic
Micromatic
Micromatic
Micromatic

Recomanat a ceramistes amb accés a combustible micronitzat, el sistema MICROMATIC consisteix en sitges d’emmagatzematge, un circuit tancat de distribució, equips de injecció i control automàtic de tot el procés.

El control automàtic permet mantenir un control total del procés de cocció i del emmagatzematge de combustible.

El sistema MICROMATIC és similar al sistema PROMATIC en quan a distribució i injecció. La disponibilitat de combustible micronitzat permet prescindir del molí, que és substituït per sitges d’emmagatzematge, que a la vegada alimenten el circuit de distribució.